Nacházíte se zde: Úvod Reference

Reference

Zakázky 2016 - 2017

 • Přístavba rodinného domu v Kojkovicích u Třince
 • Zateplení fasády rodinného domu ve Frýdlantu nad Ostravicí
 • Oprava boční stěny Krokové pece na provozu VHy v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Oprava protipožárních dveří a protipožárních přepážek v kabelových kanálech KJT v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • SEJONG CZ Extension Ph3 Karviná (Modifikation Ph1)  – rekonstrukce haly
 • Novostavba rodinného domu v Bocanovicích
 • Opravy vyzdívek a omítek v elektroobjektech na VJ v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Oprava tepelné izolace kruhového potrubí na Aglomeraci TŽ, a.s.
 • Oprava střechy na formovně kokil ve slévárně litiny I
 • Oprava střechy nad úložištěm Cr písku provozní budovy slévárny litiny I.
 • Oprava fasády a střechy budovy Mechanizované broušení odlitků na slévárně oceli

Zakázky 2014 - 2015

 • Oprava střechy elektroobjektu KDT
 • Oprava sochorových boxů vsázky KJT
 • Oprava boční stěny soustružny válců haly KJT
 • Oprava záchytné vany pod sytiči a oprava louhové jímky na čpavkárně koksovny TŽ, a.s.
 • Oprava větracích žaluzií boční stěny výrobní haly na Universální trati Bohumín
 • Oprava fasády budovy Klubu důchodců v Třinci-Dolní Lištné
 • Oprava střechy dílny bývalého skladu kovomodelárny v areálu Sléváren Třinec, a.s.

Zakázky 2013 - 2014

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Rekonstrukce prosklené stěny budovy čpavkárny na provozu VKy-Koksochemická výroba v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • D5, akciová společnost Třinec – Provedení izolací proti vodě na stavbě „WERK ARENA Třinec“
 • Distribuce tepla Třinec, a.s. – Rekonstrukce horkovodu v úseku od šachty Š44 u autobusové zastávky Slovan po PS č. 110 na ulici Jablunkovské v Třinci
 • D5, akciová společnost Třinec – Suchý odběr popílku z kotlů K1 až K5 v kompresorové stanici Elektrárny Ostrava-Třebovice
 • Slévárny Třinec, a.s. – Oprava 4 ks střešních svělíků včetně opravy ocelové konstrukce a střechy nad HWS v areálu Sléváren Třinec, a.s.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Loupací a zušlechťovací linka–SO 07 Energoobjekt - VN rozvodna LZL a kompresorovna v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • BEDNÁŘ Ostrava, s.r.o. - Loupací a zušlechťovací linka–SO 08 Potrubní rozvody – provedení základů pod plošiny
 • Česká republika – Generální finanční ředitelství Praha – FÚ MSK, ÚzP v Třinci – havarijní oprava horkovodní přípojky
 • Strojírny a stavby Třinec, a.s. – Provedení zpevněných ploch před kompresorovnou a u 4.sila v areálu Elektrárny Ostrava-Třebovice

Zakázky 2012 - 2013

 • HFM Development, s.r.o. Klimkovice – Přístupová cesta k řadovým rodinným domům včetně provedení kanalizačních a vodovodních přípojek na ulici Mikoláše Alše ve Frýdku-Místku
 • REMER, s.r.o. Třinec – Napojení parní kontejnerové plynové kotelny v areálu Fakultní nemocnice Ostrava – tepelné izolace
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Zvýšení účinnosti vzduchového chlazení na dopravníku Stelmor KDT na provozu VJy-Válcovna drátů a jemných profilů v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Slévárny Třinec, a.s. – Oprava části střechy skladu č. 9 v areálu dřevomodelárny
 • Ing. Lumír Spratek, Třinec – Provedení zpevněných ploch kolem rodinného domu v Karpentné
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Demolice objektu acetylenové stanice Opravny vagonů v areálu TŽ, a.s. Třinec

Zakázky 2011 - 2012

 • Slévárny Třinec, a.s. – Oprava ocelové ohrady na ruční formovně během střední opravy provozu slévárny litiny I
 • HAMROZI, s.r.o. Třinec – Oprava horkovodu Š47-Š49 a Š49-Š51, Třinec-Lyžbice
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Kanalizační přípojky pro budovy Rehabilitace a Školského odboru
 • D5, akciová společnost Třinec – Oprava lodžií domu na ulici Kaštanové čp. 868, Návsí
 • Město Třinec – Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě u č.p. 110 v Třinci
 • Distribuce tepla, a.s. Třinec – Horkovodní přípojka pro Bytový dům Sára, Třinec-Lyžbice,
 • STaRS, p.o. Třinec – Oprava zámkové dlažby chodníku před vstupem do budovy sauny a lázní v Třinci
 • Skanska CZ, a.s. divize Servis, Třinec – Vyčištění středového střešního žlabu na halách armovny v Třinci-Konské
 • D5, akciová společnost Třinec – Oprava střechy traťového úseku a expediční haly válcovny
 • KDT v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Slévárny Třinec, a.s. – Opravy střech v areálu dřevomodelárny
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava prosklení štítové stěny elektroskladu
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava a nátěr zábradlí v podchodu směrem od koksovny
 • TŽ, a.s. Třinec na autobusové stanoviště v Třinci
 • Slévárny Třinec, a.s. – Oprava části střechy skladu č. 2 a přístřešku skladu dřeva v areálu dřevomodelárny
 • STaRS Třinec, p.o. – Oprava hydroizolace části střešní krytiny restaurace Hokejka v Třinci
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava dlažby u nádrží kyseliny sírové na koksovně TŽ, a.s. Třinec
 • Distribuce tepla, a.s. Třinec – Havarijní oprava prasklého potrubí horkovodu na ulici Jablun-kovská v Třinci
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava střechy karburační stanice VP-vysoké pece
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Demolice unimo buněk u budovy Vovra
 • Dopravní podnik Ostrava, a.s. - Hydroizolace podlahy garáže v budově ředitelství
 • PSG-International, a.s. Otrokovice - Odsíření na koksovně ArcelorMittal Ostrava, a.s.,
 • STaRS, p.o. Třinec – Oprava chodníku na atletickém stadionu v Třinci
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava izolace filtrační nádoby na odprášení LF č. 2,
 • Slévárny Třinec - Opravy střech na dřevomodelárně
 • Distribuce tepla, a.s. Třinec – Oprava horkovodu v Třinci na ulici Seifertova a Štefánikova

Zakázky 2010 - 2011

 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec - Oprava havarijního stavu střešního pláště KKO v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • HYDROSYSTEM project, a.s. Olomouc - Hmotná dodávka, doprava a montáž nadzemní části čerpací stanice pro ostřik okují v ArcelorMittal Polska, Huta Królewska Chorzów
 • Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava zámkové dlažby v areálu minigolfu v Třinci
 • Distribuce tepla Třinec, a.s. - Horkovodní přípojky pro lékárnu, ul. Černá, Třinec a pro kostel SCE, a.v. v Třinci
 • D5, akciová společnost Třinec - Stavba jemné třídírny koksu
 • D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy vsázky a pecního úseku v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Distribuce tepla Třinec, a.s. - Oprava horkovodu směr Walmark u šachty Š2b v Třinci
 • Třinecký inženýring, a.s. Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 12.01 Úprava rozvodny
 • D5, akciová společnost Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 20 Hrubá kondenzace v areálu TŽ, a.s. Třinec
 • Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava hydroizolace střešní krytiny nad bufetem, saunou, sociálním zařízením a spojovacími chodbami k hale STaRS v Třinci včetně oplechování říms a atik
 • REVIMONT, s.r.o. Ostrava - MoRe a GO KB 12 - PS 20.02 Hrubá kondenzace - Provedení tepel- ných izolací
 • Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava střešní krytiny a střešních vtoků na budovách STaRS v Třinci
 • D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy na sociální budově slévárny šedé litiny
 • D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy pískovny nad skladem bentonitu na slévárně šedé litiny
 • D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy formovny kokil nad sušící komorou č. 3  slévárny šedé litiny
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 23.01 Sanace objektů čpavkárny - Oprava budovy čerpadlovny včetně skladu kyseliny sírové, oprava stáčiště kyseliny sírové na provozu VK-Koksochemická výroba
Nahoru