logo

HOME PROFIL FIRMY SLUŽBY CERTIFIKÁTY REFERENCE UBYTOVÁNÍ KONTAKTY

Firma Magát, spol. s r.o., IČO: 47977043, se sídlem: Nad Tyrkou č. 103, Třinec III- Kanada realizovala za období 2014 – 2015 tyto významné stavební zakázky:

1. Oprava střechy elektroobjektu KDT

2. Oprava sochorových boxů vsázky KJT

3. Oprava boční stěny soustružny válců haly KJT

4. Oprava záchytné vany pod sytiči a oprava louhové jímky na čpavkárně koksovny TŽ, a.s.

5. Oprava větracích žaluzií boční stěny výrobní haly na Universální trati Bohumín

6. Oprava fasády budovy Klubu důchodců v Třinci-Dolní Lištné

7. Oprava střechy dílny bývalého skladu kovomodelárny v areálu Sléváren Třinec, a.s.

 

     Seznam provedených zakázek obdobného charakteru v letech 2013 - 2014

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Rekonstrukce prosklené stěny budovy čpavkárny na provozu VKy-Koksochemická výroba v areálu TŽ, a.s. Třinec

D5, akciová společnost Třinec – Provedení izolací proti vodě na stavbě „WERK ARENA Třinec“

Distribuce tepla Třinec, a.s. – Rekonstrukce horkovodu v úseku od šachty Š44
u autobusové zastávky Slovan po PS č. 110 na ulici Jablunkovské v Třinci

D5, akciová společnost Třinec – Suchý odběr popílku z kotlů K1 až K5 v kompreso-
rové stanici Elektrárny Ostrava-Třebovice

Slévárny Třinec, a.s. – Oprava 4 ks střešních svělíků včetně opravy ocelové
konstrukce a střechy nad HWS v areálu Sléváren Třinec, a.s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Loupací a zušlechťovací linka–SO 07 Energoobjekt - VN rozvodna LZL a kompresorovna v areálu TŽ, a.s. Třinec

BEDNÁŘ Ostrava, s.r.o. - Loupací a zušlechťovací linka–SO 08 Potrubní rozvody –
provedení základů pod plošiny

Česká republika – Generální finanční ředitelství Praha – FÚ MSK, ÚzP v Třinci –
havarijní oprava horkovodní přípojky

Strojírny a stavby Třinec, a.s. – Provedení zpevněných ploch před kompresorovnou
a u 4.sila v areálu Elektrárny Ostrava-Třebovice

 

  Seznam provedených zakázek obdobného charakteru v letech 2012 - 2013

 

HFM Development, s.r.o. Klimkovice – Přístupová cesta k řadovým rodinným domům včetně
provedení kanalizačních a vodovodních přípojek na ulici Mikoláše Alše ve Frýdku-Místku

REMER, s.r.o. Třinec – Napojení parní kontejnerové plynové kotelny v areálu Fakultní nemocnice Ostrava – tepelné izolace

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Zvýšení účinnosti vzduchového chlazení
na dopravníku Stelmor KDT na provozu VJy-Válcovna drátů a jemných profilů v areálu TŽ, a.s. Třinec

Slévárny Třinec, a.s. – Oprava části střechy skladu č. 9 v areálu dřevomodelárny

Ing. Lumír Spratek, Třinec – Provedení zpevněných ploch kolem rodinného domu v Karpentné

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Demolice objektu acetylenové stanice Opravny vagonů v areálu TŽ, a.s. Třinec

 

  Seznam provedených zakázek obdobného charakteru v letech 2011 - 2012

 

Slévárny Třinec, a.s. – Oprava ocelové ohrady na ruční formovně během střední opravy
provozu slévárny litiny I

HAMROZI, s.r.o. Třinec – Oprava horkovodu Š47-Š49 a Š49-Š51, Třinec-Lyžbice

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec – Kanalizační přípojky pro budovy Rehabilitace
a Školského odboru

D5, akciová společnost Třinec – Oprava lodžií domu na ulici Kaštanové čp. 868, Návsí

Město Třinec – Sjezd z ul. Jablunkovské ke staré cestě u č.p. 110 v Třinci

Distribuce tepla, a.s. Třinec – Horkovodní přípojka pro Bytový dům Sára, Třinec-Lyžbice,

STaRS, p.o. Třinec – Oprava zámkové dlažby chodníku před vstupem do budovy sauny
a lázní v Třinci

Skanska CZ, a.s. divize Servis, Třinec – Vyčištění středového střešního žlabu na halách
armovny v Třinci-Konské

D5, akciová společnost Třinec – Oprava střechy traťového úseku a expediční haly válcovny
KDT v areálu TŽ, a.s. Třinec

Slévárny Třinec, a.s. – Opravy střech v areálu dřevomodelárny

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava prosklení štítové stěny elektroskladu

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava a nátěr zábradlí v podchodu směrem od koksovny
TŽ, a.s. Třinec na autobusové stanoviště v Třinci

Slévárny Třinec, a.s. – Oprava části střechy skladu č. 2 a přístřešku skladu dřeva v areálu
dřevomodelárny

STaRS Třinec, p.o. – Oprava hydroizolace části střešní krytiny restaurace Hokejka v Třinci,

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava dlažby u nádrží kyseliny sírové na koksovně TŽ,
a.s. Třinec

Distribuce tepla, a.s. Třinec – Havarijní oprava prasklého potrubí horkovodu na ulici Jablun-
kovská v Třinci

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava střechy karburační stanice VP-vysoké pece

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Demolice unimo buněk u budovy Vovra

Dopravní podnik Ostrava, a.s. - Hydroizolace podlahy garáže v budově ředitelství

PSG-International, a.s. Otrokovice - Odsíření na koksovně ArcelorMittal Ostrava, a.s.,

STaRS, p.o. Třinec – Oprava chodníku na atletickém stadionu v Třinci

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. – Oprava izolace filtrační nádoby na odprášení LF č. 2,

Slévárny Třinec - Opravy střech na dřevomodelárně

Distribuce tepla, a.s. Třinec – Oprava horkovodu v Třinci na ulici Seifertova a Štefánikova

 

 

Seznam provedených zakázek obdobného charakteru v letech 2010 - 2011

 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec - Oprava havarijního stavu střešního pláště KKO v areálu TŽ, a.s. Třinec

HYDROSYSTEM project, a.s. Olomouc - Hmotná dodávka, doprava a montáž nadzemní části
čerpací stanice pro ostřik okují v ArcelorMittal Polska, Huta Królewska Chorzów

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava zámkové dlažby v areálu
minigolfu v Třinci

Distribuce tepla Třinec, a.s. - Horkovodní přípojky pro lékárnu, ul. Černá, Třinec a pro kostel SCE, a.v. v Třinci

D5, akciová společnost Třinec - Stavba jemné třídírny koksu

D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy vsázky a pecního úseku v areálu TŽ, a.s. Třinec

Distribuce tepla Třinec, a.s. - Oprava horkovodu směr Walmark u šachty Š2b v Třinci

Třinecký inženýring, a.s. Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 12.01 Úprava rozvodny

D5, akciová společnost Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 20 Hrubá kondenzace v areálu TŽ, a.s.
Třinec

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava hydroizolace střešní krytiny
nad bufetem, saunou, sociálním zařízením a spojovacími chodbami k hale STaRS v Třinci včetně
oplechování říms a atik

REVIMONT, s.r.o. Ostrava - MoRe a GO KB 12 - PS 20.02 Hrubá kondenzace - Provedení tepel-
ných izolací

Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince, p.o. - Oprava střešní krytiny a střešních
vtoků na budovách STaRS v Třinci

D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy na sociální budově slévárny šedé litiny

D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy pískovny nad skladem bentonitu na slévárně šedé
litiny

D5, akciová společnost Třinec - Oprava střechy formovny kokil nad sušící komorou č. 3  slévárny
šedé litiny

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec - MoRe a GO KB 12 - SO 23.01 Sanace objektů čpavkárny
- Oprava budovy čerpadlovny včetně skladu kyseliny sírové, oprava stáčiště kyseliny sírové na pro-
vozu VK-Koksochemická výroba